Ülkemizin son on yılda yaşadığı büyük değişim ve gelişim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 16 Nisan 2017 tarihinde milletimizce onaylanması ile yürüyüşünü hızlandırdı. 24 Haziran 2018’de ise siyasal istikrarın kurumsallaşmasını hedefleyen, sağlam temeller üzerine kurulmuş yeni bir dönem başladı. Çözüm odaklı, sonuç üreten, karar alma mekanizmalarına ivme kazandıran, etkin koordinasyonu önceleyen bu yeni yönetim anlayışı ve kararlılığı, ülkemizin her alanda atılım yapmasının yolunu açmış oldu.

Bugün geldiğimiz noktada, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı, yenilikçi ve şeffaf çalışma prensibi ile hareket eden 16 bakanlık, 9 politika kurulu, 8 başkanlık ve 4 ofis, demokratik esaslara uygun bir yönetim mekanizmasının birimlerini oluşturuyor. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı 8 kurumdan biri olan İletişim Başkanlığı ise ulusal ve küresel anlatının, uzlaşının, anlamanın ve anlamlandırmanın merkezinde bulunuyor.

Uzun yıllardır sloganik ifadelerin zincirlerine dolanmış uluslararası söylemler, küresel iletişim ağına hakim olmuş tek yönlü mesaj akışı, kemikleşmiş, sığ bakış açıları ve insani politikalardan alabildiğine uzaklaşmış dünya siyaset arenasının tezleri gösteriyor ki iletişim, mevcut durumu değiştirip dönüştürebilecek, var olanı geride bırakıp yeninin inşasına olanak verecek yegane araç. Bu bağlamda, kendi ayakları üzerinde duran, bölgede ve dünyada söz sahibi olan Yeni Türkiye’nin gerçek anlatısı, idraki ve kabulü için bütünlüklü bir iletişim stratejisinin gücüne inanıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, ülkemizin, atılımlarımızın, değerlerimizin ve kadim medeniyetimizin her alanda nitelikli temsiline büyük önem veriyor; çalışmalarımızı kapsayıcı bir çerçevede ve dinamizm odağında planlıyoruz.

Dijital dönüşüm süreçlerine uyum, yoğunlaştığımız bir diğer nokta olarak çalışma alanımızın içinde bulunuyor ve ‘milletimizin devleti ile etkili iletişim kurabilmesinin bağlamını teknoloji temelinde genişletmek’ hedefimizin zeminini oluşturuyor. Bu ülkenin her bir ferdinin sesini duyurabileceği, mekânsal uzaklıkları ortadan kaldıran, ortak akla hizmet eden iletişim süreçlerinin önünü açmayı amaçlıyoruz.

Yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ve mensupları ile pek çok açıdan iletişim halinde bulunuyor; Türkiye’deki nitelikli yayınların artırılmasını sadece önemsemekle kalmıyor; desteklenmesi yönünde gerekli çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

Hedeflerimizin ancak samimiyetin çizdiği sınırlar içinde ve katılımcı bir süreçte gerçekleşeceğine inanıyor; geniş iletişim haritamızın her bir noktasında temas edeceğimiz tüm kurum, kuruluş ve bireylerle ‘hep birlikte, Türkiye markasını güçlendirmeye’ diyoruz.

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı